Sunday, December 5, 2010

MAHA 2010--->2nd rounds hanya pintu 2 shj

Beberapa photo sekitar MAHA 2010.
Ini adalah 2nd rounds ke MAHA melalui pintu 2 dimana ada pamaran ternakan/pertanian dan juga pameran rumah negeri.

No comments: